رادیو تلویزیون -

رادیو تلویزیون

 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه صداوسیما

مدیر مسئول: شهاب اسفندیاری

سردبیر: باقر ساروخانی

مدیر داخلی: سیاوش صلواتیان

مدیر داخلی: مجید سعادتی

هیئت تحریریه: اردشیر زابلی زاده، احمد ضابطی جهرمی، علی اصغر غلامرضایی، علی اکبر فرهنگی، اصغر فهیمی فر، سید مصطفی مختاباد، جعفر هزارجریبی

نشانی: تهران خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای اتوبان نیایش، جنب مجموعه ورزشی انقلاب، دانشگاه صداوسیما

تلفن: 22014686(021)      فکس: 22652255(021)

وب سایت: jrtv.iribu.ac.ir

پست الکترونیک: radiotv@iribu.ac.ir

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول