شاهد یاران -

شاهد یاران


علوم انسانی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدیر مسئول: احمد مازنی

سردبیر: محمدعلی فقیه

مدیر اجرایی: نادر دقیقی

نشانی: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، پلاک 3، انتشارات شاهد  صندوق پستی: تهران، 4348-15875.

تلفن: 88823584(021)  فکس: 88309249(021) 

وب سایت: www.shahedmag.com 

پست الکترونیک:yaran@shahedmag.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: ماهنامه
ناشر: بنیاد شهید و امور ایثارگران

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴