پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

مدیر مسئول: جان ‌الله کریمی مطهر

سردبیر: مرضیه یحیی ‌پور

مدیر داخلی: مهدی محمدبیگی

هیئت تحریریه: روسلان احمدشین، میریلا احمدی، یلنا زاویالووا، سوتلانا شوستووا، حسین غلامی، ولادیمیر کاتلنیکوف، المیرا قاضی‌یوا، جان‌ الله کریمی مطهر، محمدرضا محمدی، مرضیه یحیی‌پور، تامارا یروفی‌یوا

نشانی: دانشگاه تهران، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، اتاق 235

تلفن: 61119120(021)      فکس: 22143859(021)

وب سایت: http://www.journaliarll.ir

پست الکترونیک: myahya@ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳
ناشر: انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰