حسابداری و منافع اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

حسابداری و منافع اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)

این نشریه تا شماره 32 بهار 1398 با نام «پژوهش حسابداری» و از تابستان 1398 تا پاییز 1399 با نام «پژوهش حسابداری و حسابرسی» و از آن به بعد با نام «حسابداری و منافع اجتماعی» منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۸۳-۲۱۶۳
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر علی رحمانی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۷۸۳-۲۴۱۴
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر غلامرضا کردستانی
مدیر اجرایی: دکتر الناز پاک خصال
هیئت تحریریه: دکتر محمد حسین ستایش، دکتر غلامرضا کردستانی، دکتر محسن دستگیر، سید حسین سجادی، دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، دکتر شهناز مشایخ، دکتر مهناز ملانظری، دکتر ذبیح الله رضایی، دکتر حسن یزدی فر
آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۳۷۵
وب سایت: https://jaacsi.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jaacsi@alzahra.ac.ir
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱