پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی - علمی-ترویجی

پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
سازمان همکار: انجمن ایرانی تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۱
مدیر مسئول: شهرام یوسفی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: شهرام یوسفی فر
مدیر اجرایی: اعظم ریاحی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://economichistory.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: eco.socialhistory@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳