چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی(چشم انداز جغرافیایی سابق) - علمی-پژوهشی

چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی(چشم انداز جغرافیایی سابق)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(گروه جغرافیا)   

مدیر مسئول: دکتر اکبر معتمدی مهر 

سردبیر: دکتر نصرالله مولائی هشجین 

هیات تحریریه: منصور بدری فر، احمد پور احمد، سید عی پور فیکوئی، محمد تقی رهنمایی، رحیم سرور، عزت الله عزتی، مجتبی قدیری معصوم، حسن کامران، سید حسن مطیعی لنگرودی، نصرالله مولائی هشجین، مسعود مهدوی، اصغر نظریان، مجید یاسوری، اکبر معتمدی مهر، تیمور آمار 

نشانی: رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مجتمع امام خمینی(ره)، طبقه سوم، دفتر مجله چشم انداز جغرافیایی.

تلفن: 4224080-4، 4224069، 54-4222153 ( داخلی 309-307) (0131) 

وب سایت: http://www.geolandhs.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات