مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی 1386 شماره 2

مقالات

۱.

شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی در ایران

۲.

ارائه الگوی موثر بازاریابی در شرکت های بیمه در ایران

۳.

بررسی و تحلیل دلایل عدم استقبال از کارت های ATM در تهران و ارایه مدلی مناسب جهت استفاده بیشتر از این نوع کارت ها

۴.

جایگاه یابی یک محصول در صنعت لوازم خانگی در تهران بزرگ با استفاده از تکنیک Perceptual Map

کلید واژه ها: جایگاه یابی نقشه ادراکی جایگاه محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۶۸