پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1388 شماره 52

مقالات

۲.

بررسی موانع و ارایه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
۳.

مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع ( مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳