پژوهش های جغرافیای طبیعی

پژوهش های جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی 1387 شماره 0

مقالات

۱.

پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲.

بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

۳.

پیش‌بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی((ANFIS

۵.

سنجش تناسب اراضی استان قزوین برای کشت زعفران براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

۶.

مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر

۷.

مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران

۸.

بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی مخروط افکنه جاجرود

کلید واژه ها: ورامین مخروط‌افکنه‌ها تغییرات اقلیمی حرکات تکتونیکی جاجرود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
۱۰.

پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC_HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان)

۱۱.

تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(2005-1993) .pdf

۱۲.

تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی .pdf

۱۳.

شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

۱۴.

مقایسه‌ دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی

۱۵.

ارزیابی و پهنه‌بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه‌های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی)

۱۶.

ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر رژیم سیلابی رودخانه تجن با استفاده از تکنیک سنجش از دور

۱۷.

برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

کلید واژه ها: فرسایش خاک حوضه های آبریز رسوبدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۵
۱۸.

بررسی تغییرات سطح و پوشش گیاهی کویر سیاهکوه با استفاده از داده های سنجش از دور

۱۹.

بررسی لندرم دره‌های یخچالی مطالعه موردی دره‌های یخچالی کوهستان سهند

۲۰.

تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری

۲۲.

ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

۲۳.

مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران

۲۴.

تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

۲۵.

مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال

۲۶.

مقایسه دو مدلEPM وMPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده ازتکنیک های RS و GIS

کلید واژه ها: خوزستان سنجش از دور فرسایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۸۲۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴