مقالات

۳.

مقایسه اختلال حافظه پس از الکتروشوک در بین بیماران افسرده دریافت کننده لیوتیرونین و ویتامین B12

۴.

رابطه پس زمینه اجتماعی - فرهنگی با شیوه تربیتی والدین،موفقیت تحصیلی و سبک یادگیری فرزندان

۵.

مقایسه مکانیسم های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دبیرستانی

۸.

فراوانی اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در سابقه والدین کودکان مبتلا به این اختلال

۹.

کارآیی و اثربخشی الگوی فراشناختی ولز در درمان یک مورد اختلال وسواسی - اجباری

۱۰.

بررسی پدیدار شناختی تجربه های مشترک خانواده های دارای بیمار روانی

۱۱.

شیوع مشکلات روانپزشکی در مناطق روستایی استان خوزستان

۱۲.

مهارت حل مسأله اجتماعی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱