مقالات

۲.

اثر فلوکستین بر اختلال بیش فعالی - کم توجهی: یک بررسی مقدماتی

۴.

عملکرد حافظه ی سرگذشتی و مسئله گشایی در پیوستار زندگی - مرگ: پژوهشی در بیماران افسرده

۵.

کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزینش کارکنان

۶.

بررسی آزمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسی - اجباری

۷.

افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر ساری

۸.

همه گیرشناسی اختلال های روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رفسنجان

۹.

شدت فشار شغلی پرستاران و فشار خون در هنگام نوبت کاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱