مقالات

۳.

درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی با تأکید بر درمان معنوی: بررسی موردی

۴.

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کمال گرایی، تأیید طلبی و علایم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال د رد

۵.

بررسی همراهی تالاسمی با افسردگی در شهرستان ساری

۶.

افسردگی اساسی در بزرگسالی و از دست دادن والدین پیش از 18 سالگی

۹.

وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری

۱۱.

سلامت روانی سالمندان دارای بیماری های مزمن دستگاه حرکتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱