مقالات

۲.

بررسی نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید و غیر پارانوئید

۴.

اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی

۵.

ارتباط اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال یادگیری در پسران 12 - 7 ساله

۷.

بررسی شیوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در دانش آموزان راهنمایی استان کردستان

۸.

استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز

۹.

الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف: مرکز اعتیاد اصفهان

۱۰.

تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی

۱۲.

عملکرد نظام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱