دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1387 شماره 80

مقالات

۱.

طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: تلویزیونتوسعه فرهنگیزنان و سند چشم انداز توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲
زنان نیمی از بدنه جامعه را تشکیل می‌دهند و عقاید قالبی در مورد آنان موجب عدم تحرک مناسب این قشر عظیم در جامعه شده است. تلویزیون به‌عنوان فراگیرترین رسانه می‌تواند موجبات معرفی توانایی‌های زنان در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. این مقاله سعی دارد با بررسی توانایی‌های زنان از ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، تأثیر آن را بر تحقق اهداف توسعه بلند مدت جمهوری اسلامی از طریق رسانه تلویزیون بررسی نماید. روش تحقیق به کار گرفته شده اسنادی و دلفای می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است با شناسایی نظرات خبرگان مباحث زنان، توسعه و تلویزیون، پاسخ لازم به پرسش تحقیق فراهم گردد ودر نهایت الگویی ارائه می‌شود که از طریق آن می‌توان قابلیت‌های زنان و نقش مؤثر آنان بر دستیابی به اهداف سند چشم‌اندازتوسعه را از طریق رسانه‌های جمعی به‌ویژه تلویزیون معرفی نمود.
۲.

مشروعیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نو ظهور

کلید واژه ها: تعریف کارآفرینیحوزه علمی نوظهورالگوی مفهومیمشروعیت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰
هر حوزه علمی نوظهوری با موضوع مشروعیت علمی مواجه می‌باشد و کارآفرینی نیز به‌عنوان یک حوزه علمی نوظهور از این قاعده مستثنی نیست و در وضعیت گذار از مرحله مشروعیت قرار دارد. در این نوشتار کارآفرینی به‌عنوان یک حوزه علمی نوظهور بر‌اساس چهار ویژگی شامل: یک چارچوب علمی قوی، روش‌شناسی ویژه، جریان پژوهشی، آموزشی و نشر و در نهایت دارا بودن مصادیق حرفه‌ای و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها این مقاله نشان می‌دهند که کارآفرینی به‌عنوان یک حوزه علمی نوظهور در وضعیت چالش مشروعیت علمی قرار دارد و برای گذر موفقیت‌آمیز از این مرحله بایستی توجه ویژه‌ای به ابعاد الگوی مفهومی مادر، روش‌شناسی پژوهشی و پژوهش‌های اکتشاف محور و نظریه‌گرا داشته باشد.
۳.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتیفرآیند مدیریت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸
بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موضوع این مقاله می‌باشد. هر چند اثر درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است مباحثی تحت عنوان دولت رانتیر، اقتصاد رانت محور و مقوله رانت‌جویی در عصر کنونی مورد توجه جدی قرار گرفته است اما اثر این درآمدها بر فرآیند مدیریت، خصوصاً مدیریت، اقتصادی کشور تاکنون بطور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم و متناسب جهت تبیین اثر درآمدی نفتی بر فرآیند مدیریت، کوشش شده است با طراحی برخی شاخص‌ها و متغیرها ویژگی‌های فرآیند مدیریت مطلوب اقتصادی تعیین و سپس اثر درآمدهای نفتی بر این شاخص‌ها ومیزان تحقق‌ها و عدم تحقق‌های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انتخاب اعضاء جامعه ‌آماری مطلع و مسلط برای بررسی این اثرات و استفاده از روش پیمایشی جهت بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موجب شده است که براساس نتایج حاصل از پژوهش انجام گرفته، یکی از معضلات اساسی حوزة اقتصادی و مدیریت کشور مورد شناسایی جامع قرار گیرد. هرچند این مقاله درصدد کم اهمیت کردن سایر عوامل نمی‌باشد. ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق همانند 1. باز تعریف درآمدهای نفتی به‌عنوان ثروت بین نسلی 2. نحوة تخصیص درآمدهای نفتی در بخش‌های مختلف که موجب تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ اقتصادی کشور ‌گردد 3. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت، کوششی جهت ارائه روش‌های مقابله با این کارآمدی است.
۴.

طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت

کلید واژه ها: پرسشنامهمقیاسنگرشلیکرتگویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۸
تهیه پرسشنامه و سایر ابزارهای سنجش، نقش مهمی در پژوهش‌های علوم اجتماعی، مدیریت و علوم رفتاری ایفا می‌نمایند. مقیاس و پرسشنامه از جمله ابزارهای سنجش هستند که گاه مترادف و یکسان در نظر گرفته می‌شوند. اگرچه اصطلاحات مقیاس و پرسشنامه قابل تبدیل به یک‌دیگرهستند، اما تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین شیوه‌های ساخت و کار آن‎ها وجود دارد. تهیه پرسشنامه‌ها یا مقیاس‎ها کار آسانی به‌نظر می‌رسد، با یک برنامه واژه پرداز می‌توان طی یک روز پرسشنامه‌ای کاملاً درخور توجه تنظیم کرد. به‌رغم این که پاسخ دادن به این پرسشنامه، کار مفرحی است ولی هیچ کس یا حداقل طراحان آن، نتایج آن‎ها را جدی نمی‌گیرند. پس می‌توان گفت تهیه پرسشنامه یا مقیاسی که منجر به گردآوری داده‌های ارزشمندی شود، کاری دشوار است و هیچ پژوهش خوبی را نمی‌توان بر اساس داده‌هایی که با کم دقتی گرد آمده‌اند استوار ساخت. این مقاله به تحلیل مقیاسی که توسط لیکرت در سال 1932 طراحی گردیده و امروزه به‌عنوان رایج‌ترین مقیاس در پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخته و تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی مرتبط با اصول و مراحل ساخت آن را به همراه روش‎های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اجرای این مقیاس ارائه نموده و سپس به بررسی مزایا و محدودیت‌های آن می‌پردازد.
۵.

رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانیرهبری تحول آفرینرهبری تبادلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۷
توسعه‏های اخیر در نظریه‌های رهبری، از نظریه‌های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیرمعمولی فرض می‏کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‏دانست به سمت تئوری‌های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می‌کنند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا وکلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‏های حاصل ازتحقیق نشان می‏دهدکه رهبران وزارت رفاه وتامین اجتماعی خود را تحول آفرین قلمداد می‏کنند، اما پیروان رهبرانشان را تحول آفرین نمی‏دانند و از لحاظ فرهنگی چه رهبران وچه پیروان انسجام و هویت پایینی را دروزارت خانه اعلام می‏دارند. این امر هشداری است به سازمان‏ها و وزارت‏خانه‏هایی که قبل از ادغام فرهنگی دست به ادغام صرفاً فیزیکی می‏زنند.
۶.

طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار

کلید واژه ها: بازاریابی سازمانیرفتار خرید سازمانیفرایند خرید سازمانیعوامل تأثیرگذار بر خرید سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۴
شناخت رفتار خرید خریداران سازمانی برای هر بازاریاب سازمانی و هم‌چنین محققین حوزه بازاریابی بسیار ضروری است‌. هدف اصلی این تحقیق‌، تجزیه و تحلیل رفتار خرید سازمانی است و آن‌که سازمان‌ها در خرید محصولات رایانه‏ای چه فرایندی را طی می‌کنند و چه عوامل و متغیرهایی بر روی فرایند تصمیم‌گیری خرید آن‌ها تاثیر می‌گذارند. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل ماتریس همبستگی، روش جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی از روش‌های مصاحبه و پرسش‌نامه و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز روش معادلات ساختاری می‌باشد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که خریداران سازمانی(بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور) در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار یک فرایند هشت مرحله‌ای را طی می‌کنند. آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری خرید محصولات رایانه‌ای تحت تأثیر پنج دسته از عوامل اصلی و مهم تحت عنوان عوامل محیطی‌، عوامل محرک‌های بازاریابی عرضه‌کنندگان ، عوامل سازمانی، عوامل گروهی و عوامل فردی قرار می‌گیرند. ضرایب مسیر استاندارد شده از آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین تمامی عوامل فوق و فرایند تصمیم‌گیری خرید خریداران سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
۷.

مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکت‏های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیکبیانیه ماموریتبیانیه ماموریت شرکت‏های کامپیوتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۴
یکی از محبوب‏ترین ابزارهای مدیریت استراتژیک، بیانیه ماموریت است که البته به‌رغم این محبوبیت مورد انتقادهای زیادی هم قرار گرفته است. در جهت بهبود فهم خود از ارزش استراتژیک بیانیه ماموریت و همچنین به‏منظور ارایه رهنمودهای علمی و عملی در مورد تدوین بیانیه ماموریت به شرکت‏ها، سعی شده است تا با بررسی متون مختلف مدیریت استراتژیک به مدلی جامع و کامل در مورد تدوین بیانیه ماموریت دست یافت. در نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل مدل‏ها، در نهایت از میان 22 عنصر تعیین شده، 9 عنصر به‏عنوان مهمترین عناصر بیانیه ماموریت شناخته شد و مدل خود را برای تدوین بیانیه ماموریت، بر‏اساس این عناصر ارایه کردیم. سپس بر‏اساس مدل معرفی شده به تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی بیانیه ماموریت شرکت‏های کامپیوتری ایرانی و خارجی پرداخته شد. هدف در این بررسی تطبیقی این بود که بتوان نقاط اشتراک و افتراق، قوت و ضعف بیانیه ماموریت شرکت‏های داخلی و خارجی را یافته و با مقایسه آن‏ها بتوان رهنمودهای مفیدی را در تدوین بیانیه ماموریت ارایه کرد.
۸.

بررسی ‌اثرات تصمیم‏گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانک کشاورزی ‌استان خوزستان

کلید واژه ها: رضایت شغلیبانک کشاورزیتصمیم‌گیری مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۷
یکی از مقولات مهم در بقاء و کارآمدی سازمان‏ها، تأمین رضایت شغلی کارکنان است. از آنجا که محقق براساس نوشته‏ها و مشاهدات شخصی موارد عدیده‏ای از رابطه بین تصمیم‏گیری مشارکتی و رضایت شغلی درسازمان‏های ایران از جمله بانک کشاورزی استان خوزستان (محل خدمت محقق) یافت، علاقه‏مند شد که درباره چگونگی و عوامل مؤثر در آن تحقیقی علمی انجام دهد. در این تحقیق جامعه مورد نظر، 682 نفر کارکنان بانک کشاورزی استان خوزستان و جامعه نمونه 90 نفر می‏باشدکه به روش طبقه‏ای نسبی از جامعه مورد نظر گزینش شده‏اند، روش گردآوری داده، کتابخانه‏ای و میدانی و ابزار اندازه‏گیری پرسشنامه می‏باشد. روایی آن با روش محتوائی، سازه و صوری در حد قابل قبول تائید گردید و پایایی اندازه‏گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه 90/0) تائید شد. فرضیات این تحقیق که با استفاده از فرمول‏های ضریب هماهنگی کندال، تحلیل واریانس کروسکال والیس و شفه تحلیل شده‏اند نتایج تحلیل آنها در فاصله اطمینان بالاتر از 90/0، توان رد فرضیات صفر را دارند که نشان دهنده میزان بالای رابطه مستقیم معنادار بین مشارکت کارکنان بانک کشاورزی استان خوزستان و رضایت شغلی آنان در فاصله اطمینان 99/0 است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹