دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1385 شماره 27 و 28

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی چهار روش رفتاری - شناختی،دارویی، تلفیقی و دارونما در درمان اختلال بیش فعالی - کاستی توجه

۲.

اثربخشی آموزشی گفت و گوی مؤثر بر تعارضات زناشویی زوجین شهر اصفهان

۳.

تأثیر آموزشهای شناختی - رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان

۶.

مقایسه افسردگی در کودکان و نوجوانان خانواده های عادی و خانواده های متقاضی طلاق شهر اصفهان

۸.

رابطه بین تیپ شخصیتی، مکان و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مصون سازی در کارکنان ایران خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۸۸۳
۱۰.

رابطه بین جایگاه مهار با میزان محبوبیت گروهی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵