دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1384 شماره 25

مقالات

۱.

شیوع خودبیمارانگاری و رابطه آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگیهای فردی در دانشجویان

۲.

تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر

۵.

رابطه هوش هیجانی و مؤلفه های آن با پیشرفت گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع

۶.

پیش بینی رهبری اثر بخش از طریق جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

۷.

اثربخشی تغییر نگرش، آموزش ابراز وجود و ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۶۲۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵