دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1383 شماره 19 و 20

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی چهار روش رفتاری - شناختی، دارویی، تلفیقی و دارونما در درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته

۲.

رابطه ابعاد چهارگانه پدیده سرایت (سرریز شدن) در حیطه های کار - خانواده با منابع و موانع سازمانی، خانوادگی و ویژگیهای فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۷۴۲
۳.

رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی

۴.

رابطه بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد سلیمان

۶.

رابطه بین نحوه ارتباط اعضای خانواده با ارزنده سازی تصویر آنها در نقاشی کودکان 4 تا 6 ساله تهرانی

۸.

رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت روانی و مقایسه آنها در مدیران مقطع متوسطه مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهراصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۱۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵