دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1382 شماره 16

مقالات

۲.

تأثیر آموزش ابراز وجود بر رفتار خود ابرازی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان نایین

۳.

بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک های مقابله ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی 81-82

۴.

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر میزان آگاهی از تغییرات جسمانی- اجتماعی دوران نوجوانی دختران 14 تا 17 ساله شهر اصفهان سال 1381

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۴
۶.

مقایسه استرس های آموزشگاهی دانش آموزان ابتدایی،راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهراصفهان

۸.

بررسی رابطه پرخاشگری آشکار و ارتباطی با سازگاری عاطفی- اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵