دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1381 شماره 11 و 12

مقالات

۱.

مقایسه تواناییهای هوشی و حافظه دانش آموزان دارای نشانه های وسواس و عادی

۳.

نقش خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه های گروهی در رفتارهای انحرافی نوجوانان پسر

۴.

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه منطقی- عاطفی- رفتاری بر افسردگی پسران بی سرپرست کانون امام صادق (ع) شهر کرد

۸.

بررسی و مقایسه اختلالات روان شناختی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در زنان نابارور و بارور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵