دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1380 شماره 10

مقالات

۱.

رابطه عوامل فشار با فشار روانی در پرستاران بخش های فوریت و عادی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

۲.

بررسی ارتباط بین منبع کنترل و تمایل به انتخاب سبکهای مدیریت لیکرت در دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۳.

مقایسه میزان سازگاری روان شناختی در مراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان و زوج های عادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره طلاق
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۳
۵.

بررسی تأثیر یک برنامه آموزش پیشگیری از اعتیاد بر روی عزت نفس، نگرش و آگاهی نوجوانان در مورد سوء مصرف مواد مخدر

۶.

بررسی مشکلات ارتباطی- عاطفی دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان، معلمان و مدیران شهر اهواز سال 1379-80

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵