دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1380 شماره 8

مقالات

۱.

بررسی اثر بخشی شیوه های اصلاح رفتار در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر 12-15 ساله شهر نائین

۴.

بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه دانشجو معلمان، معلمان و مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵