دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1380 شماره 7

مقالات

۱.

مقایسه ویژگیهای روانی و روابط زناشویی معتادان و غیر معتادان با همسران آنها

۴.

ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش آزار رسانی- آزار پذیری، پایایی و روایی همزمان آن با ابراز وجود و حیطه ها آزمون وودورث در دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۶۱۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵