دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1379 شماره 6

مقالات

۲.

بررسی ابعاد روان شناختی صرع کودکان: مقایسه ویژگیهای روانی- عاطفی کودکان مبتلا به صرع و کودکان عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۸۷۴
۳.

بررسی نیازهای آموزشی مدیران شهرداری اصفهان

۴.

بررسی رابطه خلاقیت هنری و رفتار نابهنجار

۶.

رابطه استقلال میدانی و توانایی خواندن در دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان

۷.

بررسی تأثیر آموزش والدین بر رفتار اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر دختر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵