دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1379 شماره 3

مقالات

۱.

تأثیر روش حل مسأله بر پیشرفت درس ریاضی (1) دانش آموزان نظام جدید متوسطه

۲.

مقایسه زمان حل مسأله بین حالتهای مختلف مسأله و شیوه های بیان مسأله در معادلات درجه اول یک مجهولی در بین دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۱
۵.

بررسی علل عدم استقبال عشایر بی سواد از دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر

۸.

بررسی تأثیر روشهای یادگیری و مطالعه و پس ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در شهر اصفهان

۱۲.

مقایسه سبک اسنادی نوجوانان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی شهرستان شیراز

۱۳.

بررسی تأثیر روشهای یادگیری و مطالعه مردر و پس ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در شهر اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵