دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1378 شماره 2

مقالات

۲.

بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و شایستگی خود در دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

۳.

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ستادی شرکت فولاد مبارکه

۴.

بررسی ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی مجرمان زندان مرکزی اصفهان

۵.

بررسی تأثیر نوارهای ویدئویی درس ریاضی (کتاب فیلم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

۷.

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دختران نوجوان شاهد شهرستان اصفهان

۸.

بررسی مسائل و مشکلات گزینش، تربیت و استخدام دبیر دوره متوسطه

۱۰.

بررسی تأثیر اصل پریماک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا

۱۱.

بررسی عوامل مؤثر در گرایش به شاخه کار دانش (آموزش فنی و حرفه ای) نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه دانش آموزان این رشته در شهر اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵