علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم تابستان 1389 شماره 9

مقالات

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

۶.

بررسی علل گرایش دختران به ورزش های رزمی در شهر اصفهان

۷.

نقش رادیو و تلویزیون در جامع هپذیری سیاسی دانشجویان

۸.

نقش ICT در توسعه روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴