نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 18 پاییز و زمستان 1394 شماره 38

مقالات

۲.

بررسی فرآیند واژه سازی ترکیب در گونه زبانی رودبار جنوب

۳.

بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطّی «مجمره، رساله در عطرکشی» با نگاهی به تاریخچة عطر و عطرسازی

نویسنده:

کلید واژه ها: رساله عطر مجمره عطرکشی حاج محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
۶.

یادِتِن؛ حیدر بابایی دیگر (بررسی رجعت نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامه در دو منظومة «حیدربابایه سلام» و «یادِتِن»)

۹.

مقایسه موسیقی شعر قصاید سعدی و سه شاعر همروزگارش

۱۰.

خاستگاه پیکارسک، شرق یا غرب؟

۱۱.

سبک شناسی انتقادی زاویه دید در داستان کوتاه «مردی که برنگشت»

۱۲.

ارتباط کاربرد واژه با نگرش شاعر در ویس و رامین

۱۳.

جلوه های نقیضه در دو داستان «پریزاد و پریمان» و «مشی و مشیانه» اثر صادق چوبک

کلید واژه ها: ساختارگرایی پساساختارگرایی باختین فرمالیسم نقیضه چوبک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
۱۵.

بررسی شبکه تداعی معانی بر اساس فنون بدیعی در اشعار صائب تبریزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷