مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1394 شماره 28

مقالات

۱.

نقش اعداد در آیین های گذر ایرانی (با تکیه بر فرهنگ گیلان، آمل، تالشان، بروجرد، لرستان، خراسان، و ایزدخواست)

۲.

بررسی جایگاه راه ابریشم در دوره های تاریخی ایران باستان

۳.

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟

۵.

مقایسة ارداویراف نامه با سیرالعباد الی المعاد سنایی

۶.

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار

۷.

جایگاه ائمه اطهار(ع) در آثار و احوال شاه نعمت الله ولی

۸.

بررسی پوشاک دوره زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره

۱۰.

واکاوی نشانه های فرهنگ بومی(در افسانه سگ پیرزال و پسر پادشاه)

۱۱.

بازتاب همگرایی دین و دولت در هنر عصر فتحعلی شاه قاجار

۱۲.

نقش آب و هوایی خلیج فارس در تکوین و توسعه تمدن های جنوب ایران

۱۴.

وضعیّت کرمان و روستاهای آن در سفرنامه آنتونی اسمیت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲