پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده بهار 1392 شماره 66

مقالات

۲.

مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین

۴.

یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۶
۵.

بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی

۶.

ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳