مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال چهاردهم بهار و تابستان 1394 شماره 27

مقالات

۱.

نمودهای زروانی در متن های ایرانی (زامیادیشت، وندیداد، بندهش، ماه فروردین روز خرداد)

۲.

نگاهی نو به تأثیر اندیشه های دینی ایرانیان باستان بر تفکرات یونانیان

۳.

جلوه ها و بازتاب فرهنگ و تاریخ ایرانی در کتاب «سرح العیون فی شرح رسالة ابن زیدون» اثر ابن نباتة مصری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ ادیان
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
۴.

بررسی تطبیقی قهرمان پردازی حماسی در داراب نامه طرسوسی و اودیسه هومر

۵.

پژوهشی بر آلات موسیقی دوره اشکانی

۶.

ضمایر در زبان دوبیتی های امیر پازواری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲