مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم بهار 1393 شماره 27

مقالات

۲.

ارزیابی کیفیت فرآیند تولید با رویکرد نمودارهای کنترلی نوع X-R و قابلیت فرآیند تولید (مطالعه موردی شرکت بین المللی سیمان ایلام)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
۳.

اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه کارآفرینی، از نگاه topsisy؛ یک رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی؛ شهرستان خلخال)

۴.

بررسی و سنجش کشسانی زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی (شاهد تجربی: صنعت ساخت قطعات اتومبیل در استان مازندران)

۶.

تدوین و غربال استراتژی های سازمان بر مبنای استراتژی های ژنریک با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی : شرکت تولید مواد آرایشی و بهداشتی سینره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴