پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش دانشگاهی تابستان 1392 شماره 3

مقالات

۱.

ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیت های ورزشی اوقات فراغت دانشجویان

۲.

طراحی مدل تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار: نقش سازه های انگیزش و رضایتمندی

۳.

ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران

۴.

رابطه انسجام گروهی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی کشور

۶.

ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود - مختاری

۸.

تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳