اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و یکم تابستان 1391 شماره 82

مقالات

۴.

پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

۹.

مدلسازی آماری سیلاب با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافی در حوضه بازُفت

۱۳.

بررسی تأثیر شرایط اقتصادی بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت از بخش رضویه شهرستان مشهد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳