ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان - شبه قاره

ویژه نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره) سال دوم پاییز و زمستان 1393 شماره 3

مقالات

۷.

نگاهی به تکوین نظریه و اصطلاح «وقوع» در میان شاعران وقوعی براساس آراء تذکره نویسان شبه قاره

۸.

مهاجرین اصفهانی به سرزمین هند (در دورة جلال الدین محمد اکبر)

۹.

نقش اندیشه گران ایرانی هند در سیر اندیشه تجدد در ایران روزگار قاجار (براساس تحفة العالم عبداللطیف شوشتری، تحفة الخاقانیة سلطان الواعظین، مرآت الاحوال جهان نما کرمانشاهی)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۳