مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم زمستان 1392 شماره 24

مقالات

۱.

مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش های ARIMA و شبکه های عصبی فازی

۲.

اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی

۳.

ارزیابی ظرفیت جامعه محلی برای توسعه ی پایدار گردشگری

۴.

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

۶.

شناخت انگیزه ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم

۷.

عوامل موثر بر اجرای سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

۸.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳