چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی پاییز 1392 شماره 15

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه، مطالعه شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۳.

الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران

۴.

نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان (مورد مطالعه: شرکت نفت سپاهان)

۷.

بررسی تأثیر درک عدالت توسط مشتری بر رضایت و رفتار شهروندی آنان (مطالعه موردی: نمایندگی های خودرو MVM در شهرستان کرمان)

۸.

الگوی کارآفرینی استراتژیک با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه ای تبادل دانش

۹.

تبیین الگوی پویای رفتار مصرف کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت های شناختی فازی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵