چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی تابستان 1392 شماره 14

مقالات

۱.

بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

۴.

ارتباط بین اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری: مورد مطالعه تبلیغات لوازم خانگی سامسونگ

۵.

تبیین و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه ها

۶.

طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا

۷.

طراحی الگوی ارتقاء عملکرد صادراتی برای صادرکنندگان کشور افغانستان از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیزه بازاریابی

۸.

بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه ای و تمایلات رفتاری مشتریان

۹.

الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگ ها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۱ تعداد دانلود : ۸۷۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵