ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال چهارم بهار و تابستان 1392 شماره 8

مقالات

۲.

بررسی شیوة روایت دوم شخص در «داستانهای شهر جنگی»

۳.

«مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر سیّاب» (با تکیه بر شعر«انشودة المطر»)

۴.

نماد و نقش مایه های نمادین در داستان های کودک و نوجوان دفاع مقدّس

۵.

کتاب ""دا""، خاطره یا رمان؟

۶.

دوگانگی و تقابل در رمان های سحر خلیفه

۱۲.

«استقامت نامه»، اثری ناشناخته از قرن نهم هجری در شرح اسرار و مفاهیم استقامت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲