چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

چشم انداز مدیریت مالی تابستان 1391 شماره 6

مقالات

۱.

بررسی کارایی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور طی سال های 87-1381""با شاخص بهره وری تورنو کویست

۲.

فرضیه جریان های نقدی آزاد، تئوری چرخه عمر و ارتباط آن ها با سیاست تقسیم سود

۳.

بررسی و تبیین تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رشد سپرده های بانکی (مورد کاوی: بانک مسکن)

۷.

تأثیر تغییرات عدم اطمینان در شرایط مختلف اقتصادی بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳