مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری بهار 1392 شماره 21

مقالات

۱.

مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک

۲.

ارزیابی قابلیت های گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

۴.

ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل های پنج ستاره شهر تهران

۵.

اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری

۶.

رهنمودهای توسعه ی مسیرهای پیاده روی در مناطق تفرجگاهی

۷.

سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتلداری ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳