مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم بهار 1391 شماره 33

مقالات

۲.

بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار

۳.

ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی

۴.

تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر مدیریت سود و پایداری سود

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳