علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان 1392 شماره 61

مقالات

۱.

گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر کاهش فقر و محرومیت)

۲.

کنشگری و قدرت در شبکه های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی»

۳.

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایه اجتماعی استادان در زمینه تالیف آثار (مطالعه موردی استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س))

۵.

بازتاب مؤلفه های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار (بررسی روزنامه های وقایع اتفاقیه و اختر)

۷.

دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388 ش)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶