مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم تابستان 1390 شماره 21

مقالات

۱.

ارزیابی و توجیه اجرای فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی در زنجیره حمل و نقل کانتینری بنادر تجاری ایران (مورد مطالعه: بندر بوشهر)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۴۸۴
۲.

ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: شعب بانک)

۴.

محاسبه سطح ذخیره احتیاطی در زنجیره ی تامین با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی

۵.

ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

۶.

به کارگیری فنون تصمیم گیری چندشاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره ی تأمین (مورد مطالعه: حوزه ی فناوری اطلاعات بنگاه های کوچک و متوسط)

۸.

مدل سازی حباب قیمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶