مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم زمستان 1391 شماره 20

مقالات

۳.

نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

۷.

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی شهر سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۵۰۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳