مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) زمستان 1389 شماره 14

مقالات

۱.

ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری

۲.

عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقة چابهار)

۳.

عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعة موردی منطقة گردشگری سرعین)

۴.

امکان سنجی خوشة گردشگری در شهرستان بندر انزلی

۵.

عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرة تأمین سبز در صنعت گردشگری، مورد مطالعه : آژانس های مسافرتی شهر تهران

۷.

تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران (نمونة موردی شهداد، مرنجاب بند ریگ و مصر فرحزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳