مقالات

۱.

مطالعه دستاوردها و چالش های باقیمانده در آموزش زنان در ایران (A Study of the Achievements and Remaining Challenges in Female Education in Iran)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد پیشرفت های کاری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آموزش زنان
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
۴.

مشارکت زنان در بخش های صنعتی ایران؛ ارزیابی حوزه های اشتغال زایی برای زنان (Women’s Participation in the Industrial Sector of Iran: Evaluating the Scopes for Creating Jobs for Women)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱