نگره

نگره

نگره بهار 1391 شماره 21

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی رسم الخط شاهنامه رشیدا با شیوه خوشنویسی عبدالرشید دیلمی

۲.

بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی

۳.

بررسی نقوش و خاستگاه آن ها در فرش های سرزمین های اسلامی موجود در نقاشی های عصر رنسانس و پس از آن

کلید واژه ها: غرب نقاشی رنسانس فرش اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
۵.

تحلیل و بررسی مفاهیم نجومی به عنوان شکل و صورتزئینی آثار فلزی دوره سلجوقی؛ مطالعه موردی:آبریز برنجی

۶.

بازتاب باورهای مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان (بررسی نمونه های ایزد آب در هنر هزاره های سوم و دوم پیش از میلاد باستان با نگاهی به آثار بین االنهرین و شهداد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳