زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی (دانشگاه تبریز) بهار و تابستان 1391 شماره 225

مقالات

۱.

مقایسه و تحلیل ساختار روزنامه های ملانصرالدین و صوراسرافیل

۲.

رویکرد نظری شاعران سنت گرای معاصر به روح و روان

۳.

از اسب بالدار افلاطون تا طوطی جان مولانا

۴.

گشتارهای ثابت در سفرنامه های روحانی

۶.

مطالعة تطبیقی «خرق عادت» در ادبیّات عرفانی و سوررئالیستی

۷.

نقد و بررسی شکوائیّه های سیاسی در شعر قرن ششم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸