چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی بهار 1391 شماره 5

مقالات

۱.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۵۶۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴