مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج پاییز 1390 شماره 17

مقالات

۸.

بررسی تأثیر همزمان نسبت های مالی و نرخ رشد آنها بر بازده غیر عادی اتی سهام (مطالعه موردی: شرکت های بورسی پذیرفته شده در صنعت سیمان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱